0

Kalinga Himalayangalkkidayil

195.00

പ്രശസ്തങ്ങളായ ഇന്ത്യാചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുന്ന ചരിത്രവും നേർക്കാഴ്ചയിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ‘കലിംഗ ഹിമാലയങ്ങൾക്കിടയിൽ’

Buy Now!

By : Dr. M. G. Sasibhooshan (Author)|Publisher : Poorna Publications|Released : 14/09/2022

Quick Review

Book Details

 • Author : Dr. M. G. Sasibhooshan
 • Released Date : 14/09/2022
 • Binding : paperback
 • Category : യാത്രാവിവരണം
 • Publisher : Poorna Publications
 • ISBN13 : 9788130025254
 • ISBN10 : 9788130025254

Review

  Similar Books

  SHIVA TRILOGY
  Rs : 1397.00Rs : 975.00 More
  Soumyathmavu
  Rs : 100.00 More

  9656000373 tbsbook@gmail.com

  Enquiries

   Social Icons

   Design and Developed by : IPIX Technologies