1

1999

180.00

ഒരു സൈനികൻ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുണ്ടയേറ്റു വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ജനത സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈനികന്റെ ജീവിതം കൃതാർത്ഥമായി.. ആ ഒരു വിചാരവുമായാണ് ഓരോ സൈനികനും ശത്രുവിന് മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് . യുദ്ധവും പടക്കോപ്പുകളുമല്ല. വേണ്ടത് സ്നേഹമതിലുകളാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന നോവലാണിത്.

Buy Now!

By : Rajeev G Idava (Author)|Publisher : POORNA PUBLICATIONS|Released : 7/12/2022

Quick Review

Book Details

 • Author : Rajeev G Idava
 • Released Date : 7/12/2022
 • Binding : Paper pack
 • Category : നോവല്‍
 • Publisher : POORNA PUBLICATIONS
 • ISBN13 : 9788130024349

Review

  Similar Books

  SHIVA TRILOGY
  Rs : 1397.00Rs : 975.00 More
  Soumyathmavu
  Rs : 100.00 More

  9656000373 tbsbook@gmail.com

  Enquiries

   Social Icons

   Design and Developed by : IPIX Technologies