ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം 1)

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 180.00

Quick Overview

ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഉറൂബിന്റെ കഥകള്‍ ഉറവപൊട്ടുന്നത്. കാലത്തിന് കെടുത്തിക്കളയാനാവാത്തവിധം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അജ്ഞാത തലങ്ങളെ അവ ശോഭനമാക്കുന്നു. അതിവിസ്തൃതമായ കഥാസമ്പത്തില്‍നിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം 1)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഉറൂബിന്റെ കഥകള്‍ ഉറവപൊട്ടുന്നത്. കാലത്തിന് കെടുത്തിക്കളയാനാവാത്തവിധം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അജ്ഞാത തലങ്ങളെ അവ ശോഭനമാക്കുന്നു. അതിവിസ്തൃതമായ കഥാസമ്പത്തില്‍നിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

Additional Information

Author ഉറൂബ്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0910-0, 9788130009100
Size Demy 1/8
Pages 272

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.