സ്വവര്‍ഗരതി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 90.00

Quick Overview

ലോകത്തില്‍ 115 രാജ്യങ്ങള്‍ സ്വവര്‍ഗരതിക്ക് അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം 80 രാജ്യങ്ങള്‍ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യനീതി എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തിന് എതിരാണ് ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിമത്തിലെ 377-ാം വകുപ്പ് എന്ന ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ചു നിയമഭേദഗതിക്ക് വഴിതെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സ്വവര്‍ഗരതി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ലോകത്തില്‍ 115 രാജ്യങ്ങള്‍ സ്വവര്‍ഗരതിക്ക് അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം 80 രാജ്യങ്ങള്‍ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യനീതി എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തിന് എതിരാണ് ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിമത്തിലെ 377-ാം വകുപ്പ് എന്ന ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ചു നിയമഭേദഗതിക്ക് വഴിതെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വവര്‍ഗരതിയെപ്പറ്റി വിവിധ തലങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധമായ വിശകലനമാണ് ഈ സമാഹാരം. പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലും മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉള്ള ഈ സമ്പ്രദായത്തെയും സാമൂഹ്യ-നിയമ-മെഡിക്കല്‍ നിലപാടുകളെയും വിവിധമതങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങളെയും സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും ഉള്ള ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളെയും മറ്റും ഇതില്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു.

Additional Information

Author വി.ആര്‍. ഗോവിന്ദനുണ്ണി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1107-3, 9788130011073
Size Demy 1/8
Pages 124

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.