ശ്രീകൃഷ്ണസ്‌തോത്രം & ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്‌തോത്രം

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

Rs. 20.00

Quick Overview

ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും സ്തുതിച്ചും അവിടുത്തെ അപദാനങ്ങള്‍ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചും സായൂജ്യമടഞ്ഞ ഭക്തോത്തംസങ്ങളായ പൂര്‍വ്വാചാര്യരുടെ കാലദേശാതിവര്‍ത്തികളായ രചനകളില്‍ ചിലതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്‌തോത്രം & ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമസ്‌തോത്രം എന്ന ഈ കൃതി.

ശ്രീകൃഷ്ണസ്‌തോത്രം & ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്‌തോത്രം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിന് കുളുര്‍മ്മയും ചിന്തകള്‍ക്ക് സ്ഫൂര്‍ത്തിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഭക്തവത്സലനായ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നാമശ്രവണവും സ്‌തോത്രാലാപനവും. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും സ്തുതിച്ചും അവിടുത്തെ അപദാനങ്ങള്‍ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചും സായൂജ്യമടഞ്ഞ ഭക്തോത്തംസങ്ങളായ പൂര്‍വ്വാചാര്യരുടെ കാലദേശാതിവര്‍ത്തികളായ രചനകളില്‍ ചിലതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്‌തോത്രം & ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമസ്‌തോത്രം എന്ന ഈ കൃതി.

Additional Information

Author എ.കെ.ബി. നായര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN 81-300-0169-1, 8130001691
Size Demy 1/8
Pages 51

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.