സര്‍ഗ്ഗസൃഷ്ടിയുടെ മൗലികഭാവങ്ങള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 100.00

Quick Overview

കുട്ടികളിലെ രചനാത്മകമായ സിദ്ധികള്‍ വികസിപ്പിച്ച് അവര്‍ക്കു സ്വാശ്രയത്വം കൈവരരുത്തുവാന്‍ മാതൃകകള്‍ വായിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ സൂചകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വതന്ത്രരചനകളുടെ പരിശീലനക്കളരിയില്‍ ചുവടുകള്‍വയ്ക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കൊരു ഗുരുനാഥന്‍. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കൊരു വഴികാട്ടി. രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കൊരു സഹായി.

സര്‍ഗ്ഗസൃഷ്ടിയുടെ മൗലികഭാവങ്ങള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ താളുകളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്‍ക്കാതെ സര്‍ഗ്ഗശേഷിയുടെ വിശാലമായ മേച്ചില്‍പ്പുറങ്ങളിലേയ്ക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ നയിക്കുന്ന പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ സൃഷ്ട്യുന്മുഖമായ ഭാഷാവ്യവഹാരരൂപങ്ങളിലേയ്ക്ക്... 'സര്‍ഗ്ഗസൃഷ്ടിയുടെ മൗലികഭാവങ്ങള്‍' ഒരു കിളിവാതില്‍ തുറക്കുന്നു. കുട്ടികളിലെ രചനാത്മകമായ സിദ്ധികള്‍ വികസിപ്പിച്ച് അവര്‍ക്കു സ്വാശ്രയത്വം കൈവരരുത്തുവാന്‍ മാതൃകകള്‍ വായിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ സൂചകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വതന്ത്രരചനകളുടെ പരിശീലനക്കളരിയില്‍ ചുവടുകള്‍വയ്ക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കൊരു ഗുരുനാഥന്‍. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കൊരു വഴികാട്ടി. രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കൊരു സഹായി.

Additional Information

Author ചന്ദ്രഹാസന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN 81-300-0615-4, 8130006154
Size Demy 1/8
Pages 180

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.