പൈതഗോറസ്

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 45.00

Quick Overview

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അപൂര്‍വ്വ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന പൈതഗോറസ് ലോകം മറക്കാത്ത മഹാന്മാരില്‍ ഒരാളാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനുമായ പൈതഗോറസ് സംഗീതം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നീ ശാഖകളിലും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്നു. ലോകത്തിന് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകര്‍ന്ന ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവു തരുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ പുസ്തകം.

പൈതഗോറസ്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അപൂര്‍വ്വ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന പൈതഗോറസ് ലോകം മറക്കാത്ത മഹാന്മാരില്‍ ഒരാളാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനുമായ പൈതഗോറസ് സംഗീതം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നീ ശാഖകളിലും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്നു. ലോകത്തിന് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകര്‍ന്ന ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവു തരുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ പുസ്തകം.

Additional Information

Author പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0320-1, 8130003201
Size Demy 1/8
Pages 72

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.