പുനത്തിലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകഥകള്‍ (വാല്യം 4)

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

Rs. 200.00

Quick Overview

തന്റെ പരിചിതലോകത്തില്‍നിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടെത്തി, പ്രിയംകരമായ കഥകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് വായനക്കാരുടെ മനസ്സില്‍ നിത്യവിസ്മയമായി മാറിയ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ കൃതികളുടെ സമാഹാരം. ഭാവനയുടെയും അനുഭൂതിയുടെയും പുതിയൊരു ലോകം തുറക്കുന്ന ഈ കഥകള്‍ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും.

പുനത്തിലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകഥകള്‍ (വാല്യം 4)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

തന്റെ പരിചിതലോകത്തില്‍നിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടെത്തി, പ്രിയംകരമായ കഥകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് വായനക്കാരുടെ മനസ്സില്‍ നിത്യവിസ്മയമായി മാറിയ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ കൃതികളുടെ സമാഹാരം. ഭാവനയുടെയും അനുഭൂതിയുടെയും പുതിയൊരു ലോകം തുറക്കുന്ന ഈ കഥകള്‍ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-9991-9, 9788130099919
Size Demy 1/8
Pages 308

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.