പേനയാല്‍ തുഴഞ്ഞ ദൂരങ്ങള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 85.00

Quick Overview

തീര്‍ത്ഥജലം പോലെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു അമ്മയുടെ ജീവിതം അത്രമേല്‍ ശുദ്ധശുഭ്രമായ ഭാഷയിലൂടെ ഒരു മകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍. മലയാള കവിതയുടെ അനശ്വര തേജസ്സായ ബാലാമണിയമ്മയെന്ന ആ അമ്മ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സില്‍ നിലാവുപോലെ സ്‌നേഹോദാരമായി നിറയുന്നു. അമ്മയ്ക്കു നല്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉപഹാരം.

പേനയാല്‍ തുഴഞ്ഞ ദൂരങ്ങള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

തീര്‍ത്ഥജലം പോലെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു അമ്മയുടെ ജീവിതം അത്രമേല്‍ ശുദ്ധശുഭ്രമായ ഭാഷയിലൂടെ ഒരു മകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍. മലയാള കവിതയുടെ അനശ്വര തേജസ്സായ ബാലാമണിയമ്മയെന്ന ആ അമ്മ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സില്‍ നിലാവുപോലെ സ്‌നേഹോദാരമായി നിറയുന്നു. അമ്മയ്ക്കു നല്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉപഹാരം.

Additional Information

Author നാലപ്പാട്ട് സുലോചന
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-10184-2, 97881300101842
Size Demy 1/8
Pages 136

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.