കുഞ്ഞുണ്ണിരാമായണം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 140.00

Quick Overview

പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും, പ്രഭാഷകനും, ചിന്തകനും, ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവുമായ ശ്രീ. എ.കെ.ബി. നായര്‍ (കോഴിക്കോട്) മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ കഥയും, അതിന്റെ സന്ദേശവും മുപ്പത്തിഒന്ന് കഥാഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാന്‍ പറ്റിയ ലളിതമായ ആഖ്യാനശൈലിയിലാണ് ഗ്രന്ഥരചന.

കുഞ്ഞുണ്ണിരാമായണം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

മലയാളത്തിനു ലഭിച്ച മഹാഭാഗ്യമാണു കുഞ്ഞുണ്ണി. കുട്ടികളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനും അവരെ നേര്‍വഴിക്കു നയിക്കുന്ന മാഷുമാണ്, ആറ്റിക്കുറുക്കിയ കവിതകള്‍ മാത്രം എഴുതിയ കവി കുഞ്ഞുണ്ണി. അനുഗൃഹീതനായ ആ ചെറിയ വലിയ കാരണവര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായി ഗദ്യരൂപത്തിലാക്കിയ അദ്ധ്യാത്മരാമായണമാണിത്.

രാ മായണം
മാ മായണം
മായയും മായണം
മായണോ
വായിക്ക രാമായണം

എന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്.

Additional Information

Author കുഞ്ഞുണ്ണി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN 81-300-0188-8, 8130001888
Size Demy 1/8
Pages 187

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.