കോലോളം ദൂരത്തില്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 100.00

Quick Overview

.ശാസ്ത്രത്തിലെ കൗതുകവാര്‍ത്തകളും വിജ്ഞാനശകലങ്ങളും പത്രദിനസരി കുറിപ്പുകളും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പരാവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ കാണാം. കഥ പറഞ്ഞ് കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ നയിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമായ പുസ്തകം. അധ്യാപകനായിരുന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്‍ നല്‍കുന്നഈ സമ്മാനം വെറും കുറിപ്പുകളല്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുത്തുകളാണ്.

കോലോളം ദൂരത്തില്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഓരോ അനുഭവവും ഓരോ പാഠങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ എല്ലാ പാഠങ്ങളും സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല. നന്മയെ സ്വീകരിക്കുകയും തിന്മയെ പുറംതള്ളുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ഗുരുസമാനമായഭാഷയില്‍ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്.ശാസ്ത്രത്തിലെ കൗതുകവാര്‍ത്തകളും വിജ്ഞാനശകലങ്ങളും പത്രദിനസരി കുറിപ്പുകളും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പരാവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ കാണാം. കഥ പറഞ്ഞ് കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ നയിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമായ പുസ്തകം. അധ്യാപകനായിരുന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്‍ നല്‍കുന്നഈ സമ്മാനം വെറും കുറിപ്പുകളല്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുത്തുകളാണ്.

Keywords:Kololam doorathil

Additional Information

Author ഐ.ആര്‍. കൃഷ്ണന്‍ മേത്തല
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 9788130017686
Size Demy 1/8
Pages 116

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.