കഠോപനിഷത്ത്

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

Rs. 125.00

Quick Overview

മനുഷ്യനെ എന്നും വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവന്റെ അറിയാനുള്ള താത്പര്യത്തിനു ഒരിക്കലും അറുതിവരാത്തതുമായ ഒരു പ്രശ്‌നത്തെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്ത് സമാധാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതില്‍ ചെയ്യുന്നത്.

കഠോപനിഷത്ത്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഉപനിഷത്തുകളില്‍ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കഠോപനിഷത്ത്. ഏറ്റവും ലളിതവും കാവ്യാത്മകവുമായ ഈ ഉപനിഷത്ത് കൃഷ്ണയജര്‍വ്വേദത്തിലെ കഠശാഖയില്‍പ്പെട്ടതാണ്. മനുഷ്യനെ എന്നും വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവന്റെ അറിയാനുള്ള താത്പര്യത്തിനു ഒരിക്കലും അറുതിവരാത്തതുമായ ഒരു പ്രശ്‌നത്തെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്ത് സമാധാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതില്‍ ചെയ്യുന്നത്.

Additional Information

Author സ്വാമി മുനി നാരായണ പ്രസാദ്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN 81-7180-961-8, 8171809618
Size Demy 1/8
Pages 256

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.