ഹയവദന

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 75.00

Quick Overview

അപൂര്‍ണ്ണതയ്ക്കും പൂര്‍ണ്ണതയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിത പ്രയാണത്തിലൂടെ നീളുന്ന നാടകമാണ് 'ഹയവദന'. തൃഷ്ണയും പ്രതിസന്ധികളും, ദുരന്തങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിത കാഴ്ചയിലൂടെ വായനയുടെ നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് ധന്യതപകരുന്ന നാടകം.

ഹയവദന

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

അപൂര്‍ണ്ണതയ്ക്കും പൂര്‍ണ്ണതയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിത പ്രയാണത്തിലൂടെ നീളുന്ന നാടകമാണ് 'ഹയവദന'. തൃഷ്ണയും പ്രതിസന്ധികളും, ദുരന്തങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിത കാഴ്ചയിലൂടെ വായനയുടെ നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് ധന്യതപകരുന്ന നാടകം. പത്മശ്രീ, പദ്മഭൂഷണ്‍ ബഹുമതികള്‍ക്കര്‍ഹനായ ശ്രീ ഗിരീഷ്‌കര്‍ണാടിന്റെ വ്യത്യസ്തശൈലിയിലുള്ള രചനയുടെ ഹൃദ്യമായ വിവര്‍ത്തനമാണ് ഈ കൃതി.

Additional Information

Author ഗിരീഷ് കര്‍ണാട്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1087-8, 9788130010878
Size Demy 1/8
Pages 112

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.