ഗണിതം ഫലിതം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 65.00

Quick Overview

വിരസവും സങ്കീര്‍ണവും ദുഷ്‌കരവുമാണ് എന്ന ഒരു ദുഷ്‌പേര് ഗണിതത്തിനുണ്ട്. രസകരവും അദ്ഭുതകരവും ഫലിതം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ഗണിതത്തിലുണ്ട്. അവ പരിചയപ്പെടുമ്പോള്‍ ഗണിതം രസകരമായ ഒരനുഭൂതിയായിമാറുന്നു.

ഗണിതം ഫലിതം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

വിരസവും സങ്കീര്‍ണവും ദുഷ്‌കരവുമാണ് എന്ന ഒരു ദുഷ്‌പേര് ഗണിതത്തിനുണ്ട്. രസകരവും അദ്ഭുതകരവും ഫലിതം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ഗണിതത്തിലുണ്ട്. അവ പരിചയപ്പെടുമ്പോള്‍ ഗണിതം രസകരമായ ഒരനുഭൂതിയായിമാറുന്നു. നൂറോളം ഗണിതകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍ ഗണിതത്തിലെ രസകരമായ ചില വസ്തുതകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ ഈ കൃതിയിലൂടെ.

Additional Information

Author പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1134-9, 9788130011349
Size Demy 1/8
Pages 80

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.