ഭാഗവതാമൃതം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 65.00

Quick Overview

ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ഉയര്‍ന്ന തലത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട്, ജിജ്ഞാസുവായ ഏതുമനുഷ്യനും ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള സങ്കീര്‍ണ്ണമായ മനോവ്യാപാരങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ പരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം.

ഭാഗവതാമൃതം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ഉയര്‍ന്ന തലത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട്, ജിജ്ഞാസുവായ ഏതുമനുഷ്യനും ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള സങ്കീര്‍ണ്ണമായ മനോവ്യാപാരങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ പരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം. ഭാഗവതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജിജ്ഞാസുവായ ഏതൊരാളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയം പവിത്രമാക്കാന്‍ ജീവിതം അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാക്കാന്‍ ഈ കൃതി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

Additional Information

Author സരോജിനി തിരുവില്വാമല
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0899-8, 9788130008998
Size Demy 1/8
Pages 100

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.