1111 സാഹിത്യ ക്വിസ്

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 100.00

Quick Overview

ലോക സാഹിത്യം,ഭാരതീയ സാഹിത്യം,കേരളീയ സാഹിത്യം എന്നിങ്ങനെ പ്രധാന മൂന്നു മേഖലകളായി തിരുത്തിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഓരോ വിഭാഗത്തിലും കവിത,കഥ,നോവൽ,വ്യക്തികൾ,പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ആധികാരികമായ ചോദ്യങ്ങൾ സാഹിത്യപ്രേമികൾക്കും സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മതസരങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുന്നവർക്കും നിശ്ചയമായും ഈ ഗ്രന്ഥം കൂടിയേ തീരൂ .

1111 സാഹിത്യ ക്വിസ്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

സാഹിത്യലോകത്തിന്റെ പരിഛേദമെന്നു വിളക്കാവുന്ന ചോദ്യോത്തര ഗ്രന്ഥം.ലോക സാഹിത്യം,ഭാരതീയ സാഹിത്യം,കേരളീയ സാഹിത്യം എന്നിങ്ങനെ പ്രധാന മൂന്നു മേഖലകളായി തിരുത്തിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഓരോ വിഭാഗത്തിലും കവിത,കഥ,നോവൽ,വ്യക്തികൾ,പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ആധികാരികമായ ചോദ്യങ്ങൾ സാഹിത്യപ്രേമികൾക്കും സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മതസരങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുന്നവർക്കും നിശ്ചയമായും ഈ ഗ്രന്ഥം കൂടിയേ തീരൂ .

Additional Information

Author ജെറിന്‍ റാണി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN:9788130018232
Size Demy 1/8
Pages 168

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.