Pranayam Pookkunna Kalam

100

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 45 കവിതകളുടെ സമാഹാരം.വിമർശനങ്ങളും തുറന്നു പറച്ചിലുകളും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും.പ്രതീക്ഷയുടെ വെട്ടവും ഈ കവിതകൾക്ക് ഊർജ്ജം പകരുന്നു

Review

By : C.V.K Aduthila (Author)|Publisher : Poorna Publications|Released : 10/08/2020

Quick Review

Book Details

  • Author : C.V.K Aduthila
  • Released Date : 10/08/2020
  • Category : കവിത
  • Publisher : Poorna Publications
  • ISBN13 : 9788130021935