Cherpu Kala

125

വേറിട്ട പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 13 കഥകളുടെ സമാഹാരം.വ്യത്യസ്ത തലത്തിലും സാഹചര്യത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യർ അണിനിരക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ കുറ്റവാളിയും പുണ്യവാളനും വേശ്യയും താന്തോന്നിയും സൈനികനും നിസ്സഹായരും പ്രണയികളുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു.

Categories: ,

Review

By : Rajeev G.Idava (Author)|Publisher : Poorna Publications|Released : 25/10/2020

Quick Review

Book Details

  • Author : Rajeev G.Idava
  • Released Date : 25/10/2020
  • Category : Stories
  • Publisher : Poorna Publications
  • ISBN13 : 9788130021812