ബുദ്ധിസം

ഡോ.കെ.സുഗതന്‍ രചിച്ച് പൂര്‍ണ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് പുറത്തിറക്കിയ ‘ബുദ്ധിസം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങ് മാര്‍ച്ച്…

Read more

ടിബിഎസ് 72-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷം

കേരളത്തിലെ മികച്ച പുസ്തകപ്രസാധക സ്ഥാപനമായ ടിബിഎസ് അതിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ 72-ാം വാര്‍ഷികം സമുചിതമായി…

Read more