വീട്ടിലും തൊടിയിലും

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 45.00

Quick Overview

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പത്ത് കഥകള്‍. വീട്ടിലും തൊടിയിലുമുള്ള പൂച്ച, പാമ്പ്, ആമ, നായ, വവ്വാല്‍, കാക്ക, അണ്ണാന്‍, മത്സ്യങ്ങള്‍, പല്ലി, പ്രാണികള്‍, ഓന്ത് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ ജീവശാസ്ത്രപ്രത്യേകതകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ കഥകള്‍. ബാലശാസ്ത്രസാഹിത്യശാഖയില്‍ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവാകുന്ന ഈ രചനകള്‍ കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കും. കഥകളിലൂടെയുള്ള ശാസ്ത്രബോധനത്തിന് ഉത്തമമാതൃകകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ കഥകളെല്ലാംതന്നെ.

വീട്ടിലും തൊടിയിലും

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പത്ത് കഥകള്‍. വീട്ടിലും തൊടിയിലുമുള്ള പൂച്ച, പാമ്പ്, ആമ, നായ, വവ്വാല്‍, കാക്ക, അണ്ണാന്‍, മത്സ്യങ്ങള്‍, പല്ലി, പ്രാണികള്‍, ഓന്ത് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ ജീവശാസ്ത്രപ്രത്യേകതകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ കഥകള്‍. ബാലശാസ്ത്രസാഹിത്യശാഖയില്‍ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവാകുന്ന ഈ രചനകള്‍ കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കും. കഥകളിലൂടെയുള്ള ശാസ്ത്രബോധനത്തിന് ഉത്തമമാതൃകകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ കഥകളെല്ലാംതന്നെ.

Additional Information

Author ഇ.കെ. ഗോവിന്ദന്‍
Publisher Gayathri Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1176-9, 9788130011769
Size Demy 1/8
Pages 60

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.