ഉയരങ്ങളിലേക്ക്

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 95.00

Quick Overview

വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ വശ്യതയില്‍ മാറിമറയുന്ന ജീവിതങ്ങള്‍. ഓരോ മഹാഭാരതം മനസ്സിലൊതുക്കിയ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങള്‍. സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു നിറമേറ്റുന്ന വായനാനുഭവം.

ഉയരങ്ങളിലേക്ക്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഒരിക്കലും ഇളക്കംതട്ടില്ലെന്ന് നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രമാണ വടവൃക്ഷങ്ങളെ ആട്ടിഉലയ്ക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ്. ഈ കാറ്റു നല്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില്‍ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യര്‍. വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ വശ്യതയില്‍ മാറിമറയുന്ന ജീവിതങ്ങള്‍. ഓരോ മഹാഭാരതം മനസ്സിലൊതുക്കിയ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങള്‍. സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു നിറമേറ്റുന്ന വായനാനുഭവം.

Additional Information

Author സി.പി. കൃഷ്ണകുമാര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1218-6, 9788130012186
Size Demy 1/8
Pages 128

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.