സോവിയറ്റ് ഡയറി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 120.00

Quick Overview

യാത്രകളെ ഹൃദയത്തോടു ചേര്‍ത്തുവെച്ച എസ്.കെ. യുടെ മോസ്‌കോ അനുഭവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും 'സോവിയറ്റ് ഡയറി' എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഇതള്‍ വിരിയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ ആകെ മാറിപ്പോയെങ്കിലും പഴയ ഒരു കാലത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് പകര്‍ന്നുതരും എസ്.കെ.യുടെ അക്ഷരങ്ങള്‍.

സോവിയറ്റ് ഡയറി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

യാത്രകളെ ഹൃദയത്തോടു ചേര്‍ത്തുവെച്ച എസ്.കെ. യുടെ മോസ്‌കോ അനുഭവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും 'സോവിയറ്റ് ഡയറി' എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഇതള്‍ വിരിയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ ആകെ മാറിപ്പോയെങ്കിലും പഴയ ഒരു കാലത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് പകര്‍ന്നുതരും എസ്.കെ.യുടെ അക്ഷരങ്ങള്‍.

Additional Information

Author എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0633-2, 8130006332
Size Demy 1/8
Pages 108

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.