സച്ചിന്‍ അടിച്ച പന്ത്

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 50.00

Quick Overview

സാഹിത്യ, സാംസ്‌കാരിക, രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലെ കാലികപ്രശ്‌നങ്ങളെ ജാഗ്രത്തായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വിമര്‍ശനവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരുത്തുറ്റ ലേഖനങ്ങള്‍. ദേശീയത അന്തര്‍ധാരയായി വര്‍ത്തിക്കുന്ന ജനപക്ഷനിരൂപണങ്ങള്‍. അടിയുറച്ച ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകളുടെ അടിത്തറകള്‍ ഇളക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വീക്ഷണങ്ങള്‍. ഉറക്കെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുകയും ധീരതയോടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ബാലചന്ദ്രന്‍ വടക്കേടത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

സച്ചിന്‍ അടിച്ച പന്ത്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

സാഹിത്യ, സാംസ്‌കാരിക, രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലെ കാലികപ്രശ്‌നങ്ങളെ ജാഗ്രത്തായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വിമര്‍ശനവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരുത്തുറ്റ ലേഖനങ്ങള്‍. ദേശീയത അന്തര്‍ധാരയായി വര്‍ത്തിക്കുന്ന ജനപക്ഷനിരൂപണങ്ങള്‍. അടിയുറച്ച ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകളുടെ അടിത്തറകള്‍ ഇളക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വീക്ഷണങ്ങള്‍. ഉറക്കെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുകയും ധീരതയോടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ബാലചന്ദ്രന്‍ വടക്കേടത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Additional Information

Author ബാലചന്ദ്രന്‍ വടക്കേടത്ത്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1247-6, 9788130012476
Size Demy 1/8
Pages 172

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.