പൈതഗോറസ് മുതല്‍ രാമാനുജന്‍ വരെ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 35.00

Quick Overview

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ച, അനുഗൃഹീതരായ അന്‍പതോളം ഗണിത പ്രഗത്ഭമതികളായ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ സംഭാവനകളെയും കുറിച്ച് മനോജ് എം. സ്വാമി വായനക്കാര്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഗണിതപഠനത്തില്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും വിഷയത്തിന്റെ വ്യതിരക്തങ്ങളായ പ്രത്യേകതകള്‍ തിരിച്ചറിയുവാനുമുതകുന്ന രീതിയിലാണ് പുസ്തകം രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പൈതഗോറസ് മുതല്‍ രാമാനുജന്‍ വരെ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ച, അനുഗൃഹീതരായ അന്‍പതോളം ഗണിത പ്രഗത്ഭമതികളായ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ സംഭാവനകളെയും കുറിച്ച് മനോജ് എം. സ്വാമി വായനക്കാര്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഗണിതപഠനത്തില്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും വിഷയത്തിന്റെ വ്യതിരക്തങ്ങളായ പ്രത്യേകതകള്‍ തിരിച്ചറിയുവാനുമുതകുന്ന രീതിയിലാണ് പുസ്തകം രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Additional Information

Author മനോജ് എം. സ്വാമി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0590-5, 8130005905
Size Demy 1/8
Pages 60

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.