പ്രേതഭൂമി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 50.00

Quick Overview

''അവിടവിടെ ചുളിവുകള്‍ വീണ്, വേനലിന്റെ വെള്ളവിരിപ്പുപോലെ കിടക്കുന്ന യമുനാതീരത്തിലൂടെ, ഒരു സായാഹ്നത്തില്‍ ഞാനങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമീണശാന്തിയില്‍ ഇഴയുന്ന അവ്യക്തചിന്തകളുമായി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ, സ്ഥലനിര്‍ണ്ണയമില്ലാതെ ഞാനങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.'' കഥാഭൂമികയിലേക്ക് യാത്രാനുഭവങ്ങളെക്കൊണ്ടുവന്ന് എസ്.കെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോള്‍ വാടനയുടെ വഴികളില്‍ നാം ദേശവും കാലവും മറന്ന് അനുഭവങ്ങളുടെ പച്ചപ്പുകളെ ചെന്ന് തൊടുന്നു. എസ്.കെ. യുടെ പ്രശസ്തമായ നാലു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

പ്രേതഭൂമി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

''അവിടവിടെ ചുളിവുകള്‍ വീണ്, വേനലിന്റെ വെള്ളവിരിപ്പുപോലെ കിടക്കുന്ന യമുനാതീരത്തിലൂടെ, ഒരു സായാഹ്നത്തില്‍ ഞാനങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമീണശാന്തിയില്‍ ഇഴയുന്ന അവ്യക്തചിന്തകളുമായി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ, സ്ഥലനിര്‍ണ്ണയമില്ലാതെ ഞാനങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.'' കഥാഭൂമികയിലേക്ക് യാത്രാനുഭവങ്ങളെക്കൊണ്ടുവന്ന് എസ്.കെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോള്‍ വാടനയുടെ വഴികളില്‍ നാം ദേശവും കാലവും മറന്ന് അനുഭവങ്ങളുടെ പച്ചപ്പുകളെ ചെന്ന് തൊടുന്നു. എസ്.കെ. യുടെ പ്രശസ്തമായ നാലു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Additional Information

Author എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0868-4, 9788130008684
Size Demy 1/8
Pages 68

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.