പൗര്‍ണമി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 60.00

Quick Overview

എസ്.കെ. ഒരു കഥയും വെറുതെ പറഞ്ഞുപോകുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മെ ആഴത്തില്‍ അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ്. പതിവുസഞ്ചാര വഴികളില്‍ നിന്നും എസ്.കെ.യുടെ കഥകള്‍ വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതികാരത്തിന്റെ പരിണാമം, വനറാണി, ആ ചെരിവ്, ഒരുറുപ്പികയുടെ കടം, ആശ്രമത്തിന്റെ നെടുവീര്‍പ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ അഞ്ചു കഥകളാണ് ഈ കൃതിയില്‍ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൗര്‍ണമി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

എസ്.കെ. ഒരു കഥയും വെറുതെ പറഞ്ഞുപോകുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മെ ആഴത്തില്‍ അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ്. പതിവുസഞ്ചാര വഴികളില്‍ നിന്നും എസ്.കെ.യുടെ കഥകള്‍ വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതികാരത്തിന്റെ പരിണാമം, വനറാണി, ആ ചെരിവ്, ഒരുറുപ്പികയുടെ കടം, ആശ്രമത്തിന്റെ നെടുവീര്‍പ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ അഞ്ചു കഥകളാണ് ഈ കൃതിയില്‍ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Additional Information

Author എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0634-0, 8130006340
Size Demy 1/8
Pages 78

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.