ഒറ്റക്കല്‍ മൂക്കുത്തി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 110.00

Quick Overview

മനുഷ്യനന്മയുടെ സന്ദേശവുമായി ഒരു സൂര്യോദയം. ആ പ്രകാശത്തില്‍ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഒറ്റക്കല്‍ മൂക്കുത്തി. തത്വചിന്താപരങ്ങളായ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടെ പി.ആര്‍.നാഥന്‍ എഴുതിയ ചെറുകഥകള്‍. ഭാവനയ്ക്കും മാനുഷികമൂല്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന അവബോധം വായനക്കാരില്‍ ജനിപ്പിക്കുന്ന രചനകള്‍. കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്‌നേഹവാത്സല്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ സ്വരവും അനുരണനങ്ങളും-നിത്യനൂതനമായ ശൈലി-ഉള്ളടക്കവും.

ഒറ്റക്കല്‍ മൂക്കുത്തി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

മനുഷ്യനന്മയുടെ സന്ദേശവുമായി ഒരു സൂര്യോദയം. ആ പ്രകാശത്തില്‍ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഒറ്റക്കല്‍ മൂക്കുത്തി. തത്വചിന്താപരങ്ങളായ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടെ പി.ആര്‍.നാഥന്‍ എഴുതിയ ചെറുകഥകള്‍. ഭാവനയ്ക്കും മാനുഷികമൂല്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന അവബോധം വായനക്കാരില്‍ ജനിപ്പിക്കുന്ന രചനകള്‍. കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്‌നേഹവാത്സല്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ സ്വരവും അനുരണനങ്ങളും-നിത്യനൂതനമായ ശൈലി-ഉള്ളടക്കവും.

Additional Information

Author പി.ആര്‍. നാഥന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-7180-885-9, 8171808859
Size Demy 1/8
Pages 208

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.