നോക്കുകുത്തിയും ചപ്പിലപ്പൂതങ്ങളും

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 75.00

Quick Overview

തനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എന്നും,പറയുന്നതിന് കഥായോഗ്യമായ ഒരു ഗൗരവം വേണമെന്നും
തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയെഴുത്തുകാരനാണ് മോഹന്‍ദാസ്. തന്റേതായ ഒരു കണ്ടെത്തലാക്കണം
എഴുതുന്ന ഓരോ കഥയും എന്നും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നോക്കുകുത്തിയും ചപ്പിലപ്പൂതങ്ങളും

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

തനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എന്നും,പറയുന്നതിന് കഥായോഗ്യമായ ഒരു ഗൗരവം വേണമെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയെഴുത്തുകാരനാണ് മോഹന്‍ദാസ്. തന്റേതായ ഒരു കണ്ടെത്തലാക്കണം എഴുതുന്ന ഓരോ കഥയും എന്നും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളുടെ കനപ്പെട്ടതോ, മയപ്പെട്ടതോ ആയ സ്പര്‍ശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കഥകളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുസ്തകം തന്നെ. ആ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ശ്രമിക്കാം. - മുണ്ടൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

Additional Information

Author മോഹൻദാസ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1240-7, 9788130012407
Size Demy 1/8
Pages 75

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.