നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ധാരണങ്ങള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 125.00

Quick Overview

പഴയ സാഹിത്യമായാലും പുതിയ സാഹിത്യമായാലും കഥയായാലും കവിതയായാലും താന്‍ കയ്യിലെടുത്ത കൃതിയുടെ ലാവണ്യാംശം ശങ്കരന്‍ കണ്ടെത്തുന്നു: അത് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെയോ അദ്ധ്യാപകന്റെയോ തലത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് സൗമ്യമായി അനുവാചകന് അദ്ദേഹം പകര്‍ന്നു നല്കുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ധാരണങ്ങള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പ്രൊഫ. കെ.പി. ശങ്കരന്റെ പത്തു ലേഖനങ്ങളാണ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ധാരണങ്ങള്‍ എന്ന ഈ സമാഹാരത്തില്‍. സര്‍ഗ്ഗവൈഭവംകൊണ്ട് അനുഗൃഹീതമായ ഒരു സംസ്‌കൃതചിത്തത്തിന്റെ സല്ലാപങ്ങള്‍ എന്ന് ഇവയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. പഴയ സാഹിത്യമായാലും പുതിയ സാഹിത്യമായാലും കഥയായാലും കവിതയായാലും താന്‍ കയ്യിലെടുത്ത കൃതിയുടെ ലാവണ്യാംശം ശങ്കരന്‍ കണ്ടെത്തുന്നു: അത് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെയോ അദ്ധ്യാപകന്റെയോ തലത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് സൗമ്യമായി അനുവാചകന് അദ്ദേഹം പകര്‍ന്നു നല്കുന്നു. സ്വച്ഛസുന്ദരമായി ഒഴുകുന്ന ഗംഗാപ്രവാഹംപോലെയാണ് ആ ശൈലി.

Additional Information

Author കെ.പി. ശങ്കരന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1010-6, 9788130010106
Size Demy 1/8
Pages 112

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.