നീലനിറമുള്ള തോട്ടം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 56.00

Quick Overview

സാധാരണമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ജീവിതമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളില്‍നിന്ന് രതിയുടെ സംഗീതമുണര്‍ത്തുന്നതാണ് 'നീലനിറമുള്ള തോട്ടം.' ഓരോ കഥയും നമ്മുടെ സദാചാരസംഹിതയ്ക്കകത്തുള്ള സാധാരണ സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളുടെ യാന്ത്രികതയെ തകര്‍ത്ത് ഒകുതരം മാന്ത്രികതലമുള്ള ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട്. രതിയുടെ സുന്ദരമുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന പതിമ്മൂന്നു കഥകളാണ് ഇവിടെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നീലനിറമുള്ള തോട്ടം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

സാധാരണമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ജീവിതമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളില്‍നിന്ന് രതിയുടെ സംഗീതമുണര്‍ത്തുന്നതാണ് 'നീലനിറമുള്ള തോട്ടം.' ഓരോ കഥയും നമ്മുടെ സദാചാരസംഹിതയ്ക്കകത്തുള്ള സാധാരണ സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളുടെ യാന്ത്രികതയെ തകര്‍ത്ത് ഒകുതരം മാന്ത്രികതലമുള്ള ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട്. രതിയുടെ സുന്ദരമുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന പതിമ്മൂന്നു കഥകളാണ് ഇവിടെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1008-3, 9788130010083
Size Demy 1/8
Pages 92

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.