നാരിമികച്ചിടം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 35.00

Quick Overview

പാവം കൂറ്റനാടിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കത്തി. മുറിപ്പാടില്‍നിന്നും കുതിച്ചു ചീറ്റുന്ന ചുടുചോര. കുത്തുപാളയില്‍ ആട്ടിന്‍ചോര നിറയുന്നു. ആ ചോര മുഴുവന്‍ കുടിച്ചു വറ്റിക്കുന്ന തമ്പുരാട്ടി. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും ആവിഷ്‌കാരശൈലിയും പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ ഹൃദയഹാരിയായ നോവല്‍.

നാരിമികച്ചിടം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പാവം കൂറ്റനാടിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കത്തി. മുറിപ്പാടില്‍നിന്നും കുതിച്ചു ചീറ്റുന്ന ചുടുചോര. കുത്തുപാളയില്‍ ആട്ടിന്‍ചോര നിറയുന്നു. ആ ചോര മുഴുവന്‍ കുടിച്ചു വറ്റിക്കുന്ന തമ്പുരാട്ടി. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും ആവിഷ്‌കാരശൈലിയും പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ ഹൃദയഹാരിയായ നോവല്‍.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-7180-569-9, 8171805699
Size Demy 1/8
Pages 54

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.