നമ്മുടെ വന്യജീവികള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 140.00

Quick Overview

കാടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഇഴപിരിയാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധത്തിലേക്കാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. കാടിനെ അറിയണമെങ്കില്‍ വന്യജീവികളെ അറിയണം. 'നമ്മുടെ വന്യജീവികള്‍' സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അവയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു കൃതിതന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ വന്യജീവികളെയുംകുറിച്ച് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ വന്യജീവികള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കാടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഇഴപിരിയാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധത്തിലേക്കാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. കാടിനെ അറിയണമെങ്കില്‍ വന്യജീവികളെ അറിയണം. 'നമ്മുടെ വന്യജീവികള്‍' സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അവയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു കൃതിതന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ വന്യജീവികളെയുംകുറിച്ച് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശ്വസുന്ദരമായ പ്രകൃതി മനുഷ്യജീവിതത്തിനു നല്കുന്ന ധനം അളവറ്റതാണ്. അതിനു പകരംവയ്ക്കാന്‍ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന്റെ കൈവശം ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്‍ക്കുക. ശരിയായ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസം പോലുമില്ലാത്ത ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളാണ് ആശ്വാസം. വായനക്കാരുടെ മനസ്സിനകത്ത് പച്ചയുടെ ഒരു കുഞ്ഞുതൈ നടുകയാണ് ഈ കൃതി.

Additional Information

Author ആര്‍. വിനോദ് കുമാര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1036-6, 9788130010366
Size Demy 1/8
Pages 216

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.