മൃദുലപ്രഭു

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 45.00

Quick Overview

ഇതാ, പുതിയ കടല്‍ത്തീരം കവരമുള്ള കള്ളിച്ചെടികള്‍ ഞണ്ടിന്റെ കത്രികപ്പൂട്ട് ചിതറിയ ഓര്‍മ്മകള്‍ പലതും മായുന്നു, മറയുന്നു തെറിച്ചുപോയ, ഈ കടല്‍ത്തീരത്തിലെ മണല്‍ത്തരികളോട് കലര്‍ന്നുപോയ എന്റെ അനുഭൂതിതളുടെ ധൂളികള്‍ ഞാന്‍ പെറുക്കാം. അവയെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു രൂപമുണ്ടാക്കാം. ഞാന്‍ മുകുന്ദന്‍. ആരാണു മൃദുലപ്രഭു?

മൃദുലപ്രഭു

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഇതാ, പുതിയ കടല്‍ത്തീരം കവരമുള്ള കള്ളിച്ചെടികള്‍ ഞണ്ടിന്റെ കത്രികപ്പൂട്ട് ചിതറിയ ഓര്‍മ്മകള്‍ പലതും മായുന്നു, മറയുന്നു തെറിച്ചുപോയ, ഈ കടല്‍ത്തീരത്തിലെ മണല്‍ത്തരികളോട് കലര്‍ന്നുപോയ എന്റെ അനുഭൂതിതളുടെ ധൂളികള്‍ ഞാന്‍ പെറുക്കാം. അവയെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു രൂപമുണ്ടാക്കാം. ഞാന്‍ മുകുന്ദന്‍. ആരാണു മൃദുലപ്രഭു?

Additional Information

Author മലയാറ്റൂര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-7180-531-0, 8171805310
Size Demy 1/8
Pages 88

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.