മറ്റമ്മയുടെ വീട്

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 60.00

Quick Overview

"നഗരഭാഷിതത്തിന്റെ കറപുരളാത്ത സ്വച്ഛമായ ഭാഷയില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രാമവാസികളായ സാധാരണക്കാരുടെ കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. ഇത് വേറൊരു ലോകം. അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്, വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ജീവനില്‍ കുളിര്‍മായായനുഭവപ്പെടും എന്നെനിക്കുറപ്പുണ്ട്." --എം. ആര്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍

മറ്റമ്മയുടെ വീട്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

"നഗരഭാഷിതത്തിന്റെ കറപുരളാത്ത സ്വച്ഛമായ ഭാഷയില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രാമവാസികളായ സാധാരണക്കാരുടെ കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. ഇത് വേറൊരു ലോകം. അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്, വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ജീവനില്‍ കുളിര്‍മായായനുഭവപ്പെടും എന്നെനിക്കുറപ്പുണ്ട്." --എം. ആര്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍

Additional Information

Author പി. നാരായണന്‍
Publisher Gayathri Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1211-7, 9788130012117
Size Demy 1/8
Pages 80

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.