കൊച്ചുബാവയുടെ കൊച്ചുകഥകള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 70.00

Quick Overview

കൊച്ചുബാവയുടെ കൊച്ചുകഥകള്‍ അത്ര കൊച്ചല്ല. വലിയ കഥകളുടെ വാരിയെല്ലുകളൂരി സൃഷ്ടിച്ചതുമല്ല അത്. കൊച്ചുകഥകളാണെങ്കിലും ഇവയും കൊച്ചുബാവക്കഥകള്‍ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ കഥകളുമാണ്. ഒരു കൊച്ചുബാവടച്ച് ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളിലെല്ലാം കാണാം

കൊച്ചുബാവയുടെ കൊച്ചുകഥകള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കൊച്ചുബാവയുടെ കൊച്ചുകഥകള്‍ അത്ര കൊച്ചല്ല. വലിയ കഥകളുടെ വാരിയെല്ലുകളൂരി സൃഷ്ടിച്ചതുമല്ല അത്. കൊച്ചുകഥകളാണെങ്കിലും ഇവയും കൊച്ചുബാവക്കഥകള്‍ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ കഥകളുമാണ്. ഒരു കൊച്ചുബാവടച്ച് ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളിലെല്ലാം കാണാം.

-പാറക്കടവ്

Additional Information

Author ടി.വി. കൊച്ചുബാവ
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0361-9, 8130003619
Size Demy 1/8
Pages 112

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.