കണ്ണാടിവീടുകള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 160.00

Quick Overview

ജീവിതം എന്നത് ഒരു കണ്ണാടിവീടാണോ? പൊടുന്നനെ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് തകര്‍ന്നുടഞ്ഞുപോകുന്ന കണ്ണാടിവീടുകള്‍...എഴുത്തിന്റെ മഹാമാന്ത്രികതയിലൂടെ മലയാളിയെ വിസ്മയിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള. മനസ്സില്‍ കണ്ണാടിവീടുകളുണ്ടാക്കി കളിക്കുന്നവരുടെ ഭയത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും ക്രൂരതയുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ വലിഞ്ഞുമുറുകുന്ന നാടകീയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളില്‍ തട്ടുംവിധമാണ് ഈ നോവലില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കണ്ണാടിവീടുകള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ജീവിതം എന്നത് ഒരു കണ്ണാടിവീടാണോ? പൊടുന്നനെ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് തകര്‍ന്നുടഞ്ഞുപോകുന്ന കണ്ണാടിവീടുകള്‍...എഴുത്തിന്റെ മഹാമാന്ത്രികതയിലൂടെ മലയാളിയെ വിസ്മയിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള. മനസ്സില്‍ കണ്ണാടിവീടുകളുണ്ടാക്കി കളിക്കുന്നവരുടെ ഭയത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും ക്രൂരതയുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ വലിഞ്ഞുമുറുകുന്ന നാടകീയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളില്‍ തട്ടുംവിധമാണ് ഈ നോവലില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0866-0, 9788130008660
Size Demy 1/8
Pages 252

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.