കണക്കിന്റെ കഥ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 100.00

Quick Overview

ഗണിതത്തിനു മാനവസംസ്‌കാരത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. പ്രാചീനകാലം മുതല്‍ നാളിതുവരെ ഗണിതം കൈവരിച്ച വികാസ പരിണാമങ്ങള്‍ ആറ്റിക്കുറുക്കി ഈ കൃതിയില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മലയാളത്തില്‍ ഇദംപ്രദമായി സമ്പൂര്‍ണ ഗണിതചരിതം അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. ഗണിതം സരസമായും ഹൃദ്യമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കൃതികളുടെ രചയിതാവാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍.

കണക്കിന്റെ കഥ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഗണിതത്തിനു മാനവസംസ്‌കാരത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. പ്രാചീനകാലം മുതല്‍ നാളിതുവരെ ഗണിതം കൈവരിച്ച വികാസ പരിണാമങ്ങള്‍ ആറ്റിക്കുറുക്കി ഈ കൃതിയില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മലയാളത്തില്‍ ഇദംപ്രദമായി സമ്പൂര്‍ണ ഗണിതചരിതം അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. ഗണിതം സരസമായും ഹൃദ്യമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കൃതികളുടെ രചയിതാവാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍.

Additional Information

Author പ്രൊഫ. പി. രാമചന്ദ്രമേനോന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1196-7, 9788130011967
Size Demy 1/8
Pages 136

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.