കളിപ്പൊയ്ക

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 100.00

Quick Overview

പുതുക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്ത:സത്ത കണ്ടറിഞ്ഞ് എഴുതിയ കളിപ്പൊയ്ക എന്ന പുസ്തകം കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പഠനതത്തിന്റെ രസകരമായ കാഴ്ച്ചകള്‍ പകര്‍ന്നു നല്കുന്നു. പഠനം ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാന്‍ ക്ലാസ്സ്മുറികള്‍ ചടുലമാക്കാന്‍ ഇതിലെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമുണ്ടാകും.

കളിപ്പൊയ്ക

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയും പുത്തന്‍പഠനരീതികളും കുട്ടികളെ അറിവിന്റെ അന്തമായ വിഹായസ്സിലേക്കു നയിക്കുന്നു. അറിവിന്റെ അദ്ഭുതലോകം കുട്ടികള്‍ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരില്‍ ആത്മവിശ്വാസവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട തുണ്ട്. പഠനം രസകരമാക്കാന്‍ വൈവിധ്യമുള്ള പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്. പ്രോജക്ടുകള്‍, സെമിനാറുകള്‍, സംവാദങ്ങള്‍, പഠനയാത്രകള്‍, പഠനോപകരണനിര്‍മ്മാണം, അഭിമുഖം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മേഖലകളിലൂടെ കുട്ടികള്‍ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ മാത്രം വായിച്ചാല്‍ പോര! പാഠപുസ്തകത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ അതിരസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍കൂടി വായിച്ചിരിക്കണം. കുട്ടികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുമെല്ലാം പ്രയോജനപ്രദമാകണം ഈ ഗ്രന്ഥം. പുതുക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്ത:സത്ത കണ്ടറിഞ്ഞ് എഴുതിയ കളിപ്പൊയ്ക എന്ന പുസ്തകം കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പഠനതത്തിന്റെ രസകരമായ കാഴ്ച്ചകള്‍ പകര്‍ന്നു നല്കുന്നു. പഠനം ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാന്‍ ക്ലാസ്സ്മുറികള്‍ ചടുലമാക്കാന്‍ ഇതിലെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമുണ്ടാകും.

Additional Information

Author പി.വി. മോഹനന്‍ മണ്ണഴി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1090-8, 9788130010908
Size Demy 1/8
Pages 99

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.