കാളിഗംഗ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 60.00

Quick Overview

മോഷ്ടിക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയം, കാലന്‍, സമുദ്രം, ഇതള്‍കൊഴിയുംമുമ്പ്, തുടങ്ങി പതിമ്മൂന്ന് കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് 'കാളീഗംഗ' എന്ന കൃതി. പി.ആര്‍.നാഥന്റെ രചനകളില്‍വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവയെന്ന് വായനക്കാര്‍ വിലയിരുത്തിയ കഥകള്‍. തത്വചിന്താപരമായ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയുള്ള ഈ സമാഹാരം മലയാളകഥയെ ദാര്‍ശനികതലത്തിലേക്കുയര്‍ത്തുന്നു.

കാളിഗംഗ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഹിമാലയസാനുക്കളിലെ ജനജീവിതം ഒരു ആശ്രമപശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു മലയാളകഥയുടെ അടിസ്ഥാനതന്തുവായി ഉരുത്തിരിയുന്നു. രുദ്രപ്രയാഗയുടെ ഉണര്‍വ്വും, ആദ്ധ്യാത്മികഭാവവും, ശീതംമുറ്റിയ കുളിര്‍ക്കാറ്റും, ചൈതന്യവത്തായ ഭാഷയില്‍ വിവരിക്കുകയാണ് കാളീഗംഗയിലൂടെ കഥാകാരന്‍. മനുഷ്യമഹത്വത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോള്‍ അനുവാചകന്‍ അസാധാരണമായ ഒരു അനുഭൂതി മണ്ഡലത്തില്‍ ചെന്നു ലയിക്കുന്നു. മോഷ്ടിക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയം, കാലന്‍, സമുദ്രം, ഇതള്‍കൊഴിയുംമുമ്പ്, തുടങ്ങി പതിമ്മൂന്ന് കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് 'കാളീഗംഗ' എന്ന കൃതി. പി.ആര്‍.നാഥന്റെ രചനകളില്‍വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവയെന്ന് വായനക്കാര്‍ വിലയിരുത്തിയ കഥകള്‍. തത്വചിന്താപരമായ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയുള്ള ഈ സമാഹാരം മലയാളകഥയെ ദാര്‍ശനികതലത്തിലേക്കുയര്‍ത്തുന്നു.

Additional Information

Author പി.ആര്‍. നാഥന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0304-X, 813000304X
Size Demy 1/8
Pages 116

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.