ജൂതന്മാരുടെ ശ്മശാനം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 50.00

Quick Overview

ബാബുമോന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുമരില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ മേനോനോട് പറഞ്ഞു: ''ഈ ഫോട്ടോകളില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് രാപ്പകലുകളില്ല. മാസങ്ങളും വര്‍ഷങ്ങളും ഇല്ല.'' വായനക്കാരിലെ അന്തര്‍മുഖത്വത്തെ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന ഈ തൂലിക പുനത്തിലിന്റേതാണ്. അനുവാചക മനസ്സുകളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ''ജൂതന്മാരുടെ ശ്മശാനം'' എന്ന കൃതിയെ ഉജ്ജ്വലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ജൂതന്മാരുടെ ശ്മശാനം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ബാബുമോന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുമരില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ മേനോനോട് പറഞ്ഞു: ''ഈ ഫോട്ടോകളില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് രാപ്പകലുകളില്ല. മാസങ്ങളും വര്‍ഷങ്ങളും ഇല്ല.'' വായനക്കാരിലെ അന്തര്‍മുഖത്വത്തെ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന ഈ തൂലിക പുനത്തിലിന്റേതാണ്. അനുവാചക മനസ്സുകളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ''ജൂതന്മാരുടെ ശ്മശാനം'' എന്ന കൃതിയെ ഉജ്ജ്വലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0979-7, 9788130009797
Size Demy 1/8
Pages 88

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.