ഇന്ദുലേഖ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 190.00

Quick Overview

മലയാളത്തില്‍ ലക്ഷണയുക്തമായ ആദ്യകൃതി
ഇന്ദുലേഖതന്നെ. എന്നാല്‍ സാഹിത്യചരിത്രത്തിലുള്ള
പ്രാധാന്യം മാത്രമല്ല 'ഇന്ദുലേഖ' യുടെ വൈശിഷ്ട്യത്തിന്‌
അവലംബമായിരിക്കുന്നത്‌.

ഇന്ദുലേഖ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

മലയാളത്തില്‍ ലക്ഷണയുക്തമായ ആദ്യകൃതി ഇന്ദുലേഖതന്നെ. എന്നാല്‍ സാഹിത്യചരിത്രത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം മാത്രമല്ല 'ഇന്ദുലേഖ' യുടെ വൈശിഷ്ട്യത്തിന്‌ അവലംബമായിരിക്കുന്നത്‌. ഇന്നത്തെ സമുദായസ്ഥിതികളെ വിഷയീകരിച്ച്‌ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോവലുകളെയെല്ലാം ഈ കൃതി നിസ്സംശയം അതിശയിക്കുന്നു. പലവിധത്തിലും അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃക അനന്തരഗാമികള്‍ക്ക്‌ 'ഇന്ദുലേഖ' യില്‍ നിന്ന്‌ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പൂര്‍വ്വികൃതിയുടെ സമീപവര്‍ത്തിയാകുന്നതിനുപോലും അര്‍ഹതയുള്ള യാതൊരു സാമുദായിക നോവലും ഇതേവരെ കേരളഭാഷയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത്‌, 'ഇന്ദുലേഖ' യുടെ ഗുണാതിശയമോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആശ്ചര്യകരവും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം സ്‌മരിക്കുമ്പോള്‍ ശോച്യമാനവുമാണ്‌.

-എം.പി. പോള്‍

Additional Information

Author ഒ. ചന്തുമേനോൻ
Publisher Poorna Publications
ISBN 81-7180-029-7
Size Demy 1/8
Pages 324

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.