ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഓടക്കുഴൽ

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

Rs. 55.00

Quick Overview

ഭൂലോകനാഥനും, ഗുരുപവനേശ്വരനുമായ ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരു ബാലനായി സങ്കല്പിക്കുകയും, ആ തേജസ്വരൂപി, തനിക്ക് ചുറ്റുമായി നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്, തന്നിമിത്തം തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആശയും ആശങ്കയും അഭിപ്രായങ്ങളും, സ്വന്തം ഭക്തരും സേവകരും ആശ്രിതവത്സരുമായ മേൽശാന്തി കീഴില്ലം നമ്പൂതിരിയോടും കീഴ്ശാന്തി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയോടും മറ്റു പരിചാരകവൃന്ദത്തോടും സംവദിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം.

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഓടക്കുഴൽ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഭൂലോകനാഥനും, ഗുരുപവനേശ്വരനുമായ ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരു ബാലനായി സങ്കല്പിക്കുകയും, ആ തേജസ്വരൂപി, തനിക്ക് ചുറ്റുമായി നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്, തന്നിമിത്തം തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആശയും ആശങ്കയും അഭിപ്രായങ്ങളും, സ്വന്തം ഭക്തരും സേവകരും ആശ്രിതവത്സരുമായ മേൽശാന്തി കീഴില്ലം നമ്പൂതിരിയോടും കീഴ്ശാന്തി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയോടും മറ്റു പരിചാരകവൃന്ദത്തോടും സംവദിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം.

Additional Information

Author സഫിയ മജീദ്
Publisher Nalanda Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0178-0, 9788130001780
Size Demy 1/8
Pages 96

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.