ഗാന്ധിജിയും ഞാനും

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 110.00

Quick Overview

ഗാന്ധിജിയുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ ഇവിടെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്നു. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഭാഷയില്‍, വായനക്കാരെ നന്മയിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം.

ഗാന്ധിജിയും ഞാനും

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിയായ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതദര്‍ശനങ്ങളിലേക്ക് വാതില്‍ തുറക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല കൃതി. അഴീക്കോടെന്ന എഴുത്തുകാരനെയും പ്രഭാഷകനെയും രൂപപ്പെടുത്തിയതില്‍ മഹാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് ഈ കൃതിയില്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ ഇവിടെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്നു. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഭാഷയില്‍, വായനക്കാരെ നന്മയിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം.

Additional Information

Author സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1226-1, 9788130012261
Size Demy 1/8
Pages 148

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.