ഗമനസന്നാഹം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 60.00

Quick Overview

വിഷയവൈവിദ്ധ്യംകൊണ്ടും, മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ഗ്രാമീണഭാഷാശൈലികൊണ്ടും സവിശേഷമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥയും. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍ അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളില്‍ ആഴത്തില്‍ പതിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, വായന സുഖദമായ ഒരനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലെ എല്ലാ കഥകളും.

ഗമനസന്നാഹം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

വിഷയവൈവിദ്ധ്യംകൊണ്ടും, മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ഗ്രാമീണഭാഷാശൈലികൊണ്ടും സവിശേഷമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥയും. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍ അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളില്‍ ആഴത്തില്‍ പതിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, വായന സുഖദമായ ഒരനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലെ എല്ലാ കഥകളും.

Additional Information

Author ചെറിയാന്‍ കെ. ചെറിയാന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1005-2, 9788130010052
Size Demy 1/8
Pages 92

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.