കോറല്‍ഡ്രോ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 150.00

Quick Overview

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ച ഒരു മാന്ത്രിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ് കോറല്‍ ഡ്രോ. വ്യക്തിയുടെ അഭിരുചികള്‍ക്കും ഭാവനകള്‍ക്കും പൂര്‍ത്തീകരണം നല്കാനും ഇത് കാരണമായിത്തീര്‍ന്നു. കോറല്‍ഡ്രോവിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും അത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും സമഗ്രമായും ആധികാരികമായും ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

കോറല്‍ഡ്രോ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ച ഒരു മാന്ത്രിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ് കോറല്‍ ഡ്രോ. വ്യക്തിയുടെ അഭിരുചികള്‍ക്കും ഭാവനകള്‍ക്കും പൂര്‍ത്തീകരണം നല്കാനും ഇത് കാരണമായിത്തീര്‍ന്നു. കോറല്‍ഡ്രോവിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും അത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും സമഗ്രമായും ആധികാരികമായും ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Additional Information

Author മനയ്ക്കൽ രാധാകൃഷ്ണൻ
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0869-1, 9788130008691
Size Demy 1/8
Pages 208

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.