ക്ലോണിങ്ങ് എന്ത്? എന്തിന്?

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 110.00

Quick Overview

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ സാദ്ധ്യതകള്‍ വിളിച്ചോതുന്ന ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതനശാഖയാണ് ക്ലോണിങ്ങ്. ജീവന്റെ ഉത്പത്തിരഹസ്യങ്ങള്‍ തേടുകയും ജീവനെ യഥേഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ലോകം ആകാംക്ഷയോടെയും അദ്ഭുതത്തോടെയും നോക്കിക്കാണുന്ന ക്ലോണിങ്ങ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിലും അതിന്റെ പുരോഗതിയിലും അങ്ങേയറ്റം വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നുതരുന്ന കൃതിയാണിത്. ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ വളരെ വൈഷമ്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കുപോലും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ സരളമായി ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ലോണിങ്ങിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഈ കൃതി വായനക്കാര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും.

ക്ലോണിങ്ങ് എന്ത്? എന്തിന്?

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ സാദ്ധ്യതകള്‍ വിളിച്ചോതുന്ന ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതനശാഖയാണ് ക്ലോണിങ്ങ്. ജീവന്റെ ഉത്പത്തിരഹസ്യങ്ങള്‍ തേടുകയും ജീവനെ യഥേഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ലോകം ആകാംക്ഷയോടെയും അദ്ഭുതത്തോടെയും നോക്കിക്കാണുന്ന ക്ലോണിങ്ങ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിലും അതിന്റെ പുരോഗതിയിലും അങ്ങേയറ്റം വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നുതരുന്ന കൃതിയാണിത്. ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ വളരെ വൈഷമ്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കുപോലും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ സരളമായി ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ലോണിങ്ങിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഈ കൃതി വായനക്കാര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും.

Additional Information

Author സി.എ. ശിവരാമന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1034-2, 9788130010342
Size Demy 1/8
Pages 184

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.