ചുവന്ന വിദൂഷകരുടെ അഞ്ചാംപത്തി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 100.00

Quick Overview

ഒരു വഴിയും മേതിലിന്റെ എഴുത്തിനെ പിന്തുടരുന്നില്ല. ഈ നോവലും അതിന്റെ ആഖ്യാനരീതിയും വായനക്കാരനെ ബൗദ്ധികമായ ഒരു ഉള്‍നടത്തത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാകാലത്തും പുതുപുത്തനായ എഴുത്തിന് ഉദാഹരി ക്കാവുന്ന കൃതി.

ചുവന്ന വിദൂഷകരുടെ അഞ്ചാംപത്തി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

Details

മേതിലിനെ വായിക്കുകയെന്നാല്‍ വായനക്കാരന്‍ തന്നെത്തന്നെ പുതുക്കിപ്പണിയുക എന്നുതന്നെയാണ്.

ഒരു വഴിയും മേതിലിന്റെ എഴുത്തിനെ പിന്തുടരുന്നില്ല. ഈ നോവലും അതിന്റെ ആഖ്യാനരീതിയും വായനക്കാരനെ ബൗദ്ധികമായ ഒരു ഉള്‍നടത്തത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാകാലത്തും പുതുപുത്തനായ എഴുത്തിന് ഉദാഹരി ക്കാവുന്ന കൃതി.

Keywords:chuvanna vidhooshakarute anchampathi,Methil

Additional Information

Author മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 9788130017556
Size Demy 1/8
Pages 112

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.