ബ്രാ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 120.00

Quick Overview

വായനയുടെ രീതിയേയും സാധ്യതയേയും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു - ഭ്രമണപഥങ്ങളില്‍നിന്നും വേറിട്ട എഴുത്തിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്ത നോവല്‍

ബ്രാ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

Details

എഴുത്തിന്റെ വിഭ്രാമകലോകം മേതില്‍ ഇവിടെ തുറന്നു വെയ്ക്കുന്നു.

വായനയുടെ രീതിയേയും സാധ്യതയേയും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു - ഭ്രമണപഥങ്ങളില്‍നിന്നും വേറിട്ട എഴുത്തിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്ത നോവല്‍

വായനയുടെ രീതിയേയും സാധ്യതയേയും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു - ഭ്രമണപഥങ്ങളില്‍നിന്നും വേറിട്ട എഴുത്തിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്ത നോവല്‍

Keywords:Bra,Methil Radhakrishnan

Additional Information

Author മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 9788130017549
Size Demy 1/8
Pages 136

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.