ഭ്രൂണം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 300.00

Quick Overview

ഉപഭോഗസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നമുക്ക്‌ നഷ്ടമാകുന്ന സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ്‌ ഈ കൃതി. ഒപ്പം, ജീവിതത്തിന്‌ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതെന്ത്‌ എന്നും അനേകവഴികളിലൂടെ അന്വേഷിക്കുന്ന 'ഭ്രൂണം' നോവലെഴുത്തിലെ 'ന്യൂജനറേഷന്‍ തരംഗ' ത്തിന്‌ ഒരു നിമിത്തമായേക്കാം!

ഭ്രൂണം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഒരു യന്ത്രത്തിലെ കൃത്രിമ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിനകത്തു വളരുന്ന 'നചികേതസ്‌' എന്ന്‌ സ്വയം പേരിട്ടുവിളിക്കുന്ന ശിശുവും, യന്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരിയായ നതാലിയയും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ വികസിക്കുന്ന ഈ നോവല്‍ മലയാളസാഹിത്യത്തിലേക്ക്‌ ഇന്നേവരെ കടന്നുവന്നിട്ടിട്ടാല്ലത്ത കഥാപാത്രങ്ങളും, നമുക്ക്‌ അപരിചിതമായ വിഷയങ്ങളുമായി വായനക്കാരെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്നു. ഉപഭോഗസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നമുക്ക്‌ നഷ്ടമാകുന്ന സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ്‌ ഈ കൃതി. ഒപ്പം, ജീവിതത്തിന്‌ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതെന്ത്‌ എന്നും അനേകവഴികളിലൂടെ അന്വേഷിക്കുന്ന 'ഭ്രൂണം' നോവലെഴുത്തിലെ 'ന്യൂജനറേഷന്‍ തരംഗ' ത്തിന്‌ ഒരു നിമിത്തമായേക്കാം!

Additional Information

Author ആനിഷ്‌ ഒബ്രിന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN 978-81-300-1557-6
Size Demy 1/8
Pages 388

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.