ബാബാ ആംടെ: മാനവികതയുടെ അപ്പോസ്തലന്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 80.00

Quick Overview

സമൂഹം ഒരു വിളിപ്പാടകലെപ്പോലും നിറുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത കുഷ്ഠരോഗികളെ സ്വാഭിമാനമുള്ളവരാക്കിയ ധീരനായ കര്‍മ്മയോഗിയും നര്‍മ്മദാ പ്രക്ഷോഭണത്തിലെ സമരയോദ്ധാക്കള്‍ക്ക് ചൂടും ചുറുചുറുക്കും പകര്‍ന്നു നല്കിയ അജയ്യനായ പോരാളിയും ആയ ബാബാ ആംടെയുടെ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം മഹാനായ ആ മനുഷ്യന്റെ പവിത്രമായ ജീവിതയാത്രയിലേക്ക്, തെളിനീരുപോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സിലേക്ക്, വായക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ കൃതി.

ബാബാ ആംടെ: മാനവികതയുടെ അപ്പോസ്തലന്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

സമൂഹം ഒരു വിളിപ്പാടകലെപ്പോലും നിറുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത കുഷ്ഠരോഗികളെ സ്വാഭിമാനമുള്ളവരാക്കിയ ധീരനായ കര്‍മ്മയോഗിയും നര്‍മ്മദാ പ്രക്ഷോഭണത്തിലെ സമരയോദ്ധാക്കള്‍ക്ക് ചൂടും ചുറുചുറുക്കും പകര്‍ന്നു നല്കിയ അജയ്യനായ പോരാളിയും ആയ ബാബാ ആംടെയുടെ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം മഹാനായ ആ മനുഷ്യന്റെ പവിത്രമായ ജീവിതയാത്രയിലേക്ക്, തെളിനീരുപോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സിലേക്ക്, വായക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ കൃതി.

Additional Information

Author ഗോപി ആനയടി
Publisher Nalanda Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0797-7, 9788130007977
Size Demy 1/8
Pages 108

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.